ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
24/04/2567 UTC 15:00 UTC 24/04/2567 15:00 UTC 2,957,123 บาท 3,922.91 0.13 % 2,937,415 2,963,522
193,986 กรัม 257.34 192,693 194,406
6,033,639 ออนซ์ 8,004.21 5,993,428 6,046,696
193,986,008 กิโล 257,341.47 192,693,186 194,405,787