ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC15:55 UTC01/03/2564 15:55 UTC1,975,826บาท-584.94-0.03 %1,968,5882,001,377
129,613กรัม-38.37129,139131,290
4,031,426ออนซ์-1,193.504,016,6574,083,560
129,613,371กิโล-38,372.00129,138,533131,289,513