ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
15/10/2564 UTC21:00 UTC15/10/2564 21:00 UTC2,004,353บาท-24,666.21-1.22 %1,995,6442,029,174
131,485กรัม-1,618.09130,913133,113
4,089,631ออนซ์-50,328.324,071,8634,140,277
131,484,703กิโล-1,618,093.13130,913,422133,112,985