ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 32,302 บาท 6,932.23 27.49 %
2,118.98 กรัม 454.75
65,908 ออนซ์ 14,144.36
2,118,980 กิโล 454,751.67