ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 35,819 บาท 2,625.26 7.91 %
2,349.73 กรัม 172.22
73,085 ออนซ์ 5,356.51
2,349,735 กิโล 172,215.79