ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256422,847บาท-383.40-1.65 %
1,498.74กรัม-25.15
46,616ออนซ์-782.27
1,498,742กิโล-25,150.64