ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256423,921บาท-24.11-0.10 %
1,569.23กรัม-1.58
48,809ออนซ์-49.20
1,569,234กิโล-1,581.82