ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/256326,119บาท-102.22-0.39 %
1,713.42กรัม-6.71
53,293ออนซ์-208.56
1,713,423กิโล-6,705.48