ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256423,826บาท-1,618.59-6.36 %
1,563.01กรัม-106.18
48,615ออนซ์-3,302.52
1,563,007กิโล-106,178.52