ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256423,040บาท-1,108.65-4.59 %
1,511.41กรัม-72.73
47,010ออนซ์-2,262.06
1,511,407กิโล-72,726.77