ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256423,630บาท6,477.6437.76 %
1,550.13กรัม424.93
48,214ออนซ์13,216.81
1,550,132กิโล424,930.17