ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงยูกันดา (UGX)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงยูกันดา (UGX)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,102,833บาท-34,438.02-1.10 %
203,545กรัม-2,259.12
6,330,944ออนซ์-70,266.47
203,544,572กิโล-2,259,119.37