ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ชิลลิงยูกันดา (UGX)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ชิลลิงยูกันดา (UGX)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/08/2564 UTC23:20 UTC01/08/2564 23:20 UTC3,167,565บาท-17.760.00 %3,167,2123,170,042
207,791กรัม-1.16207,768207,953
6,463,020ออนซ์-36.236,462,3016,468,075
207,790,918กิโล-1,164.87207,767,786207,953,431