ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/2564880.26บาท7.270.85 %
57.745กรัม0.48
1,796.07ออนซ์14.83
57,745กิโล476.63