ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/2564889.34บาท13.311.52 %
58.340กรัม0.87
1,814.59ออนซ์27.16
58,340กิโล873.05