ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565886.65บาท-20.58-2.27 %
58.164กรัม-1.35
1,809.10ออนซ์-41.99
58,164กิโล-1,350.15