ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
27/03/2566 UTC 16:35 UTC 27/03/2566 16:35 UTC 959.00 บาท -10.82 -1.12 % 953.57 971.55
62.910 กรัม -0.71 62.554 63.733
1,956.72 ออนซ์ -22.07 1,945.64 1,982.32
62,910 กิโล -709.57 62,554 63,733