ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
01/03/2567 UTC 10:30 UTC 01/03/2567 10:30 UTC 1,005.16 บาท 3.33 0.33 % 999.56 1,005.16
65.938 กรัม 0.22 65.571 65.938
2,050.90 ออนซ์ 6.79 2,039.48 2,050.90
65,938 กิโล 218.35 65,571 65,938