ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/08/2564 UTC23:05 UTC01/08/2564 23:05 UTC888.96บาท-0.38-0.04 %888.87889.42
58.315กรัม-0.0258.30958.346
1,813.81ออนซ์-0.781,813.621,814.76
58,315กิโล-24.9258,30958,346