ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเปโซอุรุกวัย (UYU)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เปโซอุรุกวัย (UYU)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 37,326 บาท 17,567.19 88.91 %
2,448.54 กรัม 1,152.40
76,158 ออนซ์ 35,843.66
2,448,544 กิโล 1,152,400.31