ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/25649,398,030บาท240,877.652.63 %
616,507กรัม15,801.47
19,175,507ออนซ์491,480.74
616,506,853กิโล15,801,472.65