ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/25649,336,433บาท-190,429.53-2.00 %
612,466กรัม-12,492.10
19,049,826ออนซ์-388,547.66
612,466,117กิโล-12,492,097.31