ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 11,034,122 บาท 784,071.12 7.65 %
723,834 กรัม 51,434.74
22,513,748 ออนซ์ 1,599,799.13
723,833,803 กิโล 51,434,736.41