ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/25639,646,176บาท273,919.552.92 %
632,785กรัม17,969.01
19,681,817ออนซ์558,898.60
632,785,101กิโล17,969,007.18