ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 14,417,931 บาท -684,655.46 -4.53 %
945,810 กรัม -44,913.11
29,417,987 ออนซ์ -1,396,953.89
945,810,235 กิโล -44,913,110.48