ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 9,426,395 บาท 305,631.81 3.37 %
618,368 กรัม 20,049.32
19,233,381 ออนซ์ 623,603.50
618,367,550 กิโล 20,049,318.10