ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25649,483,857บาท215,538.432.33 %
622,137กรัม14,139.23
19,350,625ออนซ์439,779.22
622,137,050กิโล14,139,230.27