ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25649,381,642บาท7,557,677.36414.35 %
615,432กรัม495,780.46
19,142,068ออนซ์15,420,496.08
615,431,761กิโล495,780,461.54