ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,586,531,089บาท-61,740,404.84-3.75 %
104,075,773กรัม-4,050,144.64
3,237,118,402ออนซ์-125,973,579.73
104,075,773,370กิโล-4,050,144,636.38