ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25643,634.06บาท-3,496,234,742.01-100.00 %
238.39กรัม-229,351,531.23
7,414.84ออนซ์-7,133,630,030.53
238,393กิโล-229,351,531,226.02