ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25643,540,142,408บาท701,774,824.0424.72 %
232,231,856กรัม46,036,133.83
7,223,218,135ออนซ์1,431,883,820.42
232,231,855,677กิโล46,036,133,825.96