ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563446,243,652บาท46,002,777.6111.49 %
29,273,396กรัม3,017,762.90
910,504,401ออนซ์93,862,918.28
29,273,396,240กิโล3,017,762,897.82