ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25642,027,257,737บาท509,208,765.8933.54 %
132,987,256กรัม33,403,881.26
4,136,366,045ออนซ์1,038,976,845.73
132,987,256,415กิโล33,403,881,257.85