ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25642,027,257,737บาท2,024,697,871.0379,093.91 %
132,987,256กรัม132,819,330.30
4,136,366,045ออนซ์4,131,142,958.45
132,987,256,415กิโล132,819,330,295.87