ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/10/2563 UTC21:00 UTC30/10/2563 21:00 UTC465,794,844บาท19,551,192.204.38 %445,980,774468,293,574
30,555,946กรัม1,282,550.0029,256,15230,719,862
950,396,165ออนซ์39,891,764.16909,968,030955,494,510
30,555,946,239กิโล1,282,549,999.6829,256,151,51230,719,861,844