ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256419,850,103บาท44,353.490.22 %
1,302,158กรัม2,909.57
40,501,655ออนซ์90,497.75
1,302,158,435กิโล2,909,570.31