ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256420,464,754บาท378,849.581.89 %
1,342,479กรัม24,852.37
41,755,773ออนซ์772,995.22
1,342,479,269กิโล24,852,373.47