ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 22,873,472 บาท 1,417,343.98 6.61 %
1,500,490 กรัม 92,977.17
46,670,461 ออนซ์ 2,891,913.26
1,500,490,164 กิโล 92,977,170.28