ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256419,616,352บาท-1,239,172.93-5.94 %
1,286,824กรัม-81,289.22
40,024,714ออนซ์-2,528,377.49
1,286,824,452กิโล-81,289,223.94