ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 20,539,948 บาท 402,798.86 2.02 %
1,347,412 กรัม 26,423.44
41,909,197 ออนซ์ 821,860.74
1,347,411,963 กิโล 26,423,436.25