ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดองเวียดนาม (VND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256321,272,698บาท-124,488.23-0.58 %
1,395,480กรัม-8,166.38
43,404,281ออนซ์-254,002.67
1,395,480,034กิโล-8,166,375.38