ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/02/2564495,94132,534
02/02/2564490,53332,179
03/02/2564490,01532,145
04/02/2564481,83231,608
05/02/2564483,97531,749
08/02/2564488,32232,034
09/02/2564487,52831,982
10/02/2564488,77032,063
11/02/2564483,76431,735
12/02/2564483,94131,746
15/02/2564482,07031,624
16/02/2564476,67831,270
17/02/2564474,27231,112
18/02/2564472,11130,970
19/02/2564473,08931,034
22/02/2564478,32531,378
23/02/2564477,67131,335
24/02/2564477,08631,297
25/02/2564467,29630,654
26/02/2564461,76330,291