ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 590,703 บาท 39,106.07 7.09 %
38,750 กรัม 2,565.34
1,205,255 ออนซ์ 79,791.04
38,749,851 กิโล 2,565,341.48