ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 721,311 บาท 11,871.32 1.70 %
47,318 กรัม 778.75
1,471,745 ออนซ์ 24,221.94
47,317,685 กิโล 778,753.54