ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 545,289 บาท 4,397.19 0.81 %
35,771 กรัม 288.45
1,112,595 ออนซ์ 8,971.92
35,770,753 กิโล 288,453.97