ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564503,121บาท14,976.143.07 %
33,005กรัม982.43
1,026,555ออนซ์30,556.93
33,004,520กิโล982,428.27