ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564503,121บาท19,683.274.07 %
33,005กรัม1,291.21
1,026,555ออนซ์40,161.25
33,004,520กิโล1,291,214.05