ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564503,121บาท75,986.9117.79 %
33,005กรัม4,984.71
1,026,555ออนซ์155,041.80
33,004,520กิโล4,984,709.48