ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 545,289 บาท 30,803.11 5.99 %
35,771 กรัม 2,020.67
1,112,595 ออนซ์ 62,849.90
35,770,753 กิโล 2,020,671.32