ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 545,289 บาท 190,493.92 53.69 %
35,771 กรัม 12,496.32
1,112,595 ออนซ์ 388,679.03
35,770,753 กิโล 12,496,320.88