ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564503,121บาท149,765.4342.38 %
33,005กรัม9,824.55
1,026,555ออนซ์305,577.64
33,004,520กิโล9,824,549.31