ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก (XCD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก (XCD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 3,111.93 บาท 658.99 26.87 %
204.14 กรัม 43.23
6,349.50 ออนซ์ 1,344.59
204,141 กิโล 43,229.66