ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 545,289 บาท 65,325.25 13.61 %
35,771 กรัม 4,285.31
1,112,595 ออนซ์ 133,288.01
35,770,753 กิโล 4,285,309.01