ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
26/02/2564 UTC10:15 UTC26/02/2564 10:15 UTC468,050บาท754.000.16 %465,476468,785
30,704กรัม49.4630,53530,752
954,998ออนซ์1,538.45949,747956,498
30,703,891กิโล49,462.3230,535,06030,752,116