ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
02/08/2564 UTC00:15 UTC02/08/2564 00:15 UTC491,321บาท-232.26-0.05 %491,045491,811
32,230กรัม-15.2432,21232,263
1,002,479ออนซ์-473.901,001,9161,003,479
32,230,437กิโล-15,236.1432,212,34732,262,610