ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/10/256394,141บาท-744.36-0.78 %
6,175.62กรัม-48.83
192,083ออนซ์-1,518.78
6,175,624กิโล-48,830.02