ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 102,223 บาท 1,862.91 1.86 %
6,705.80 กรัม 122.21
208,574 ออนซ์ 3,801.03
6,705,798 กิโล 122,206.08