ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 107,461 บาท 7,114.18 7.09 %
7,049.38 กรัม 466.69
219,260 ออนซ์ 14,515.59
7,049,376 กิโล 466,687.05