ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 126,669 บาท -1,185.84 -0.93 %
8,309.41 กรัม -77.79
258,451 ออนซ์ -2,419.55
8,309,407 กิโล -77,790.43