ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256483,953บาท-5,031.94-5.65 %
5,507.31กรัม-330.09
171,296ออนซ์-10,267.04
5,507,309กิโล-330,093.08