ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256489,835บาท970.651.09 %
5,893.13กรัม63.67
183,297ออนซ์1,980.48
5,893,125กิโล63,673.99