ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 98,962 บาท 8,933.38 9.92 %
6,491.84 กรัม 586.03
201,919 ออนซ์ 18,227.44
6,491,837 กิโล 586,025.90