ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 98,962 บาท 37,004.71 59.73 %
6,491.84 กรัม 2,427.49
201,919 ออนซ์ 75,503.48
6,491,837 กิโล 2,427,493.21