ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
07/12/2566 109,907 บาท 45,760.23 71.34 %
7,209.85 กรัม 3,001.85
224,251 ออนซ์ 93,368.02
7,209,848 กิโล 3,001,851.62