ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256491,665บาท27,382.6642.60 %
6,013.19กรัม1,796.29
187,031ออนซ์55,870.90
6,013,191กิโล1,796,291.17