ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC05:10 UTC23/10/2563 05:10 UTC94,388บาท247.090.26 %94,14195,555
6,191.83กรัม16.216,175.626,268.35
192,588ออนซ์504.15192,083194,967
6,191,833กิโล16,208.956,175,6246,268,350