ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 299,980 บาท 8,815.46 3.09 %
19,679 กรัม 578.29
612,072 ออนซ์ 17,986.84
19,678,558 กิโล 578,290.30