ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 242,693 บาท 20,478.79 9.22 %
15,921 กรัม 1,343.40
495,186 ออนซ์ 41,784.41
15,920,588 กิโล 1,343,400.05