ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 219,663 บาท 3,983.93 1.86 %
14,410 กรัม 261.34
448,195 ออนซ์ 8,128.71
14,409,819 กิโล 261,344.11