ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/2563230,277บาท-2,552.44-1.10 %
15,106กรัม-167.44
469,852ออนซ์-5,207.93
15,106,096กิโล-167,438.84