ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
04/03/2564208,494บาท-11,259.93-5.12 %
13,677กรัม-738.65
425,406ออนซ์-22,974.49
13,677,109กิโล-738,646.93