ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/2564218,730บาท609.550.28 %
14,349กรัม39.99
446,292ออนซ์1,243.71
14,348,606กิโล39,986.32