ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/07/2564224,073บาท4,433.882.03 %
14,699กรัม290.86
457,194ออนซ์9,046.77
14,699,115กิโล290,860.43