ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเรียลเยเมน (YER)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 240,906 บาท 81,778.07 51.39 %
15,803 กรัม 5,364.61
491,538 ออนซ์ 166,857.93
15,803,303 กิโล 5,364,607.03