ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 21,880 บาท 4,163.04 24.01 %
1,435.31 กรัม 273.09
44,643 ออนซ์ 8,494.16
1,435,314 กิโล 273,093.69