ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 21,880 บาท 7,166.47 49.98 %
1,435.31 กรัม 470.12
44,643 ออนซ์ 14,622.28
1,435,314 กิโล 470,117.16