ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC05:00 UTC23/10/2563 05:00 UTC15,159บาท24.400.16 %15,12515,167
994.42กรัม1.60992.21994.97
30,930ออนซ์49.7830,86130,947
994,420กิโล1,600.52992,213994,966