ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC15:50 UTC01/03/2564 15:50 UTC12,709บาท-143.20-1.11 %12,70812,964
833.69กรัม-9.39833.61850.46
25,931ออนซ์-292.1825,92826,452
833,692กิโล-9,393.81833,614850,461