ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/25641,074.66บาท-31.77-2.96 %
70.497กรัม-2.08
2,192.70ออนซ์-64.83
70,497กิโล-2,084.33