ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา แพลทินัม 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564625.29บาท-63.87-9.27 %
41.019กรัม-4.19
1,275.83ออนซ์-130.32
41,019กิโล-4,189.74