ราคาโลหะมีค่า > ราคา แพลทินัม ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

กราฟราคา แพลทินัม 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564625.29บาท-0.17-0.03 %
41.019กรัม-0.01
1,275.83ออนซ์-0.34
41,019กิโล-11.03