ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/2564674.97บาท-6.83-1.03 %
44.278กรัม-0.45
1,377.19ออนซ์-13.93
44,278กิโล-447.80