ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25643,353.52บาท-115.09-3.32 %
219.99กรัม-7.55
6,842.44ออนซ์-234.82
219,990กิโล-7,549.63