ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/256495,826บาท-2,979.34-3.11 %
6,286.17กรัม-195.44
195,522ออนซ์-6,078.97
6,286,172กิโล-195,443.32