ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25641,085.38บาท-27.52-2.47 %
71.200กรัม-1.81
2,214.57ออนซ์-56.14
71,200กิโล-1,805.07