ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564373.78บาท-13.59-3.51 %
24.520กรัม-0.89
762.66ออนซ์-27.73
24,520กิโล-891.44