ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/25641,677.85บาท-56.32-3.34 %
110.07กรัม-3.69
3,423.44ออนซ์-114.90
110,066กิโล-3,694.27