ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/256483,089บาท-161.81-0.20 %
5,450.57กรัม-10.61
169,532ออนซ์-330.15
5,450,571กิโล-10,614.41