ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/25642,191,883บาท-72,336.90-3.30 %
143,787กรัม-4,745.27
4,472,263ออนซ์-147,594.40
143,786,607กิโล-4,745,270.09