ราคาโลหะมีค่า > ราคา แพลทินัม ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเทงเจคาซัคสถาน (KZT)

กราฟราคา แพลทินัม 5 ปี ในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564197,606บาท25,847.3915.05 %
12,963กรัม1,695.58
403,191ออนซ์52,738.37
12,962,879กิโล1,695,578.07