ราคาโลหะมีค่า > ราคา แพลทินัม ย้อนหลังในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ราคา แพลทินัม ย้อนหลังในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

 แพลทินัม ราคา/บาทแพลทินัม ราคา/กรัม
01/02/2564107,8097,072.23
02/02/2564104,1746,833.77
03/02/2564104,7036,868.46
04/02/2564104,7656,872.57
05/02/2564106,3286,975.09
08/02/2564110,9687,279.45
09/02/2564113,3507,435.73
10/02/2564120,2967,891.37
11/02/2564117,6987,720.93
12/02/2564119,4027,832.71
15/02/2564124,6568,177.36
16/02/2564121,8117,990.75
17/02/2564121,0417,940.22
18/02/2564122,7948,055.27
19/02/2564122,2798,021.42
22/02/2564120,7997,924.39
23/02/2564117,7207,722.39
24/02/2564120,7717,922.54
25/02/2564116,7607,659.43
26/02/2564113,8877,470.94