ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/2564107,281บาท-3,003.23-2.80 %
7,037.59กรัม-197.01
218,893ออนซ์-6,127.72
7,037,586กิโล-197,010.80