ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25642,342.55บาท-70.66-2.93 %
153.67กรัม-4.64
4,779.67ออนซ์-144.17
153,670กิโล-4,635.31