ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/256464,042บาท-1,737.69-2.72 %
4,201.12กรัม-113.99
130,670ออนซ์-3,545.55
4,201,123กิโล-113,992.05